Keselamatan Mengangkat

10 soalan sebelum melakukan aktiviti mengangkat

Adakah anda sedar dan faham sepenuhnya prosedur mengangkat sebelum anda melakukan kerja tersebut?

Adakah anda telah mengadakan taklimat keselamatan bersama semua anggota yang terlibat sebelum memulakan tugasan mengangkat?

Adakah pemeriksaan dilakukan ke atas peralatan sebelum anda mengunakannya;

- Had muatan selamat (SWL)
- nombor perakuan (CF) iaitu; PMA untuk mesin angkat, No.siri dan sebagainya
- Tarikh sah sijil peralatan yang akan digunakan (bagi yang berkenaan)
- Koda warna ( quarterly inspection colour code)

Adakah semua ciri-ciri/peranti keselamatan diuji dan berfungsi dengan baik?

Adakah semua anggota mengetahui siapakah yang bertanggungjawab untuk kerja mengangkat yang akan dilakukan?

Adakah anggota yang terlibat mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang tugas masing-masing?

Adakah terdapat rancangan pengangkatan (lift plan) yang merangkumi Analisa Kerja Selamat (JSA), Permit (PTW) dan Release Note (bagi yang berkenaan)?

Adakah zon pengangkatan dikawal dengan secukupnya bagi mengelakkan sebarang bahaya kepada orang lain yang bekerja berhampiran kawasan pengangkatan?

Adakah cara-cara memberikan isyarat dan komunikasi dipersetujui dan jelas kepada semua yang terlibat?

Adakah aktiviti mengangkat dikawal oleh Penyelia bertauliah (designated lifting supervisor)?

No comments:

Post a Comment