Frekuensi Radio Bhgn 2

Kesan Dedahan

Kesan dedahan kepada frekuensi radio oleh dibahagikan kepada dua iaitu:

Kesan Termal
Kesan Tidak Termal


Seketika dahulu kebanyakan kajian epidemiologikal menjurus kepada kesan termal (thermal effect) kepada manusia dan haiwan. Para penyelidik dan pakar beranggapan bahawa pemanasan tisu badan kesan daripada pendedahan frekuensi radio ataupun kesan pengaruhan elektrik (induced current) adalah satu-satunya punca signifikan kepada organisma hidup apabila terdedah kepada frekuensi radio. Dedahan ini menjana pemanasan tisu dalam dos jangka singkat. (short-term doses) yang merbahaya kepada organisma hidup.

Jadual 1: Kesan termal kepada haiwan yang membawa maut.


Power density, exposure time and dose resulting in thermal death (WHO 1981)

No comments:

Post a Comment