Frekuensi Radio Bhgn 7

Langkah Kawalan Hazad Frekuensi Radio

Bagi mengurangkan hazad berpotensi dari frekuensi radio, langkah kawalan yang berkesan harus diambil kira. Antara kaedah mengawal pendedahan kepada frekuensi radio adalah mengurangkan kuasa pemindahan gelombang. Namun begitu kaedah ini selalunya dikawal di sekitar kawasan kerja, jadi pihak pengurusan perlu memastikan mereka boleh mengawal kekuatan sebaran. Selain itu langkah kawalan berbentuk kawalan pentadbiran boleh diambil, antaranya ialah:

1. Membangunkan Prosedur Kerja Selamat (SWP) yang menyenaraikan secara terperinci risiko, hazad dan langkah kawalan yang efektif dan berkesan.
2. Merangka dan merancang lebih banyak latihan yang berkaitan kepada pekerja.
3. Memberi input keselamatan dan kesihatan berkenaan frekuensi radio kepada orang awam.
4. Memasang dan mempamir secukupnya papan tanda amaran di sekitar kawasan berpotensi.
5. Pemantauan yang berkala dilaksanakan oleh pihak berwajib agar risiko dapat diminimakan.

Kesimpulan

Saban tahun persoalan ditimbulkan mengenai signifikan gelombang elektromagnetik dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Namun begitu ianya masih lagi dalam status quo dan isu ini masih kontroversi walaupun penyelidikan telah dijalankan lebih dari 25 tahun. Keputusan dan kesimpulan yang ditemui oleh para penyelidik tidak konsisten menyebabkan kesimpulan ujikaji tidak dapat diputuskan secara tepat. Dan kebanyakkan aktiviti penyelidikan dilaksana di dalam makmal, In vitro berbanding penyelidikan terus kepada manusia In vivo. Namun begitu, kita tidak boleh mengambil langkah sambil lewa kerana ancaman ini melibatkan keselamatan dan kesihatan manusia. Secara realitinya ancaman ini tidak dapat dielakkan, tetapi dapat dikawal agar risiko diminimakan serendah mungkin.

Rujukan:

1. Bio-initiative report. Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF)
2. Ronald Kitchen. RF and Microwave Radiation Safety Handbook.1993-2001
3. ICNIRP. Review of the Epidemiologic Literature on EMF and Health.
4. Federal Communications Commission (FCC), United State of America
5. Suruhanjaya Tenaga dan Komunikasi Malaysia.

No comments:

Post a Comment