Terminologi 3

Jerebu: Adalah disebabkan partikulat-partikulat atau zarah-zarah halus yang tidak nampak oleh mata kasar terampai di atmosfera dalam kepekatan yang tinggi. Partikulat-partikulat ini menyerap dan menyerakkan cahaya matahari sehingga mengurangkan jarak atau batas penglihatan.

Kesihatan Persekitaran:
Satu (1) cabang perubatan yang berkenaan dengan sudut kesihatan dan tempat kerja seperti penyakit pekerjaan, kecederaan, pencegahan dan lain-lain yang berkaitan dengan perubatan di tempat kerja.

No comments:

Post a Comment