Frekuensi Radio Bhgn 5

Zon Ekslusion Frekuensi Radio

Zon ekslusion ditakrifkan sebagai kawasan yang mana orang awam atau pekerja tidak dibenarkan masuk/hadir secara fizikal kerana ancaman pancaran frekuensi radio.

Kiraan Teorikal


Pengiraan zon ekslusion boleh diklasifikasikan seperti berikut:

Rumus zon medan hampir (Near field zone formula)
Rumus zon medan jauh (Far field zone formula)

Huraian Rumus

Rumus zon medan hampir (NF)
Wm = 4PT / A

Yang mana;

Wm adalah ketumpatan kuasa maksimum, dalam unitnya Watt per meter persegi,
PT adalah kuasa bersih yang dikeluarkan dari antena, Watt (W) dan,
A apertur (Bukaan) kawasan dalam unitnya meter persegi.

Rumus ini digunakan untuk menjangka ketumpatan kuasa jarak yang kurang dari jarak medan jauh (FF).

Rumus zon medan jauh (FF)

FF = 0.5 x D² / λ


Yang mana;

FF adalah permulaan zon FF dalam unit meter (m),
D adalah dimensi maksimum antena dalam unit meter (m) dan,
λ adalah panjang gelombang dalam unit meter (m) = 300 / f, yang mana f adalah megahertz MHz)

Rumus zon FF digunakan untuk memeriksa jarak selamat yang dikira adalah sah. Kesahihannya bergantung kepada dimensi maksimum antena adalah lebih besar dari jarak gelombang yang di analisis.

W = EIRP / (4πr²)
= PTG / (4πr²)


yang mana;

EIRP
adalah kuasa ’Isotropically Radiated’ dalam unit Watt (W).
r adalah jarak dari antenna dalam unit meter (m)
PT adalah kuasa bersih yang dikeluarkan dari antena dalam unit Watt (W)
G adalah gandaaan antena (nisbah kuasa) yang berkaitan antena isotropik dan
π , 3.142

Persamaan di atas mewakili jangkaan ketumpatan kuasa medan jauh untuk axis utama beam (main axis beam)

No comments:

Post a Comment