Frekuensi Radio Bhgn 3

Namun begitu sejak akhir-akhir ini, kajian telah membuktikan terdapat kesan biologi dan kesihatan berlaku pada tahap dedahan frekuensi radio dan ELF yang mana tiada langsung proses pemanasan ataupun pengaruhan elektrik (induced current) dan kesan ini berlaku jauh beribu kali di bawah had keselamatan (safety limit) yang sedia ada. Kesan ini lebih dikenali sebagai kesan tidak termal (Non-thermal effect).

Kesan tidak termal (Non-thermal effect) mempunyai signifikan yang tinggi punca pelbagai simptom dan kesan biologi kepada manusia dan haiwan. Kadar Serapan Spesifik (Spesific Absorption Rate) adalah parameter yang digunakan untuk menilai kadar dedahan ini. Kadar Serapan Spesifik ataupun SAR ditakrifkan sebagai nilai serapan kuasa (Total absorbed power) dibahagikan dengan nilai berat badan (H.Moseley 1988). Menurut (Jianming Jin, 1998), Kadar Serapan Spesifik ditakrifan sebagai kiraan kadar tenaga frekuensi radio yang diserap oleh badan ketika dedahan frekuensi radio (medan elektromagnetik). Ia dirumuskan sebagai nilai serapan kuasa per berat tisu dengan unitnya Watt per Kilogram (W/kg).

Had Dedahan Standard


Terdapat pelbagai versi standard had dedahan frekuensi radio (medan elekromagnetik) ini. Di Amerika Syarikat misalnya Federal Communications Commission (FCC) telah menguatkuasakan had dedahan kepada had dedahan pekerjaan dan had dedahan awam. Had dedahan ini berbeza berdasarkan frekuensi (MHz) dan masa dedahan. Masa dedahan 6 minit ditetapkan had dedahan pekerjaan dan 30 minit untuk had dedahan awam. Jadual 2 menunjukkan had dedahan maksimum yang dibenarkan (MPE)

Jadual 2: Had dedahan maksimum yang dibenarkan (MPE)

a) Had Pekerjaan dan Pendedahan Terkawal


* Plane wave equivalent power density

b) Had Populasi Awam dan Pendedahan Tidak Terkawal

Federal Communications Commission (FCC), United State of America

Had Pekerjaan dan Pendedahan Terkawal


Diaplikasikan dalam situasi di mana personal yang terdedah kepada frekuensi radio (medan elektromagnetik) berpunca dari pekerjaannya dan personal berkenaan peka sepenuhnya dengan potensi dedahan dan mengetahui cara kawalan yang patut diambil.

Had Populasi Awam dan Pendedahan Tidak Terkawal

Diaplikasikan dalam situasi di mana populasi awam atau personal yang terdedah kepada frekuensi radio (medan elektromagnetik) berpunca dari pekerjaan dan mereka tidak peka dengan potensi dedahan atau tidak mengetahui cara kawalan yang patut diambil.

No comments:

Post a Comment