Keselamatan Elektrik Bhgn 4

Perlindungan dan Pencegahan Hazad Elektrik

Perlindungan hazad elektrik boleh dibahagikan kepada dua (2) jenis iaitu:

Perlindungan dari kontak langsung.
Perlindungan dari kontak tidak langsung.


Perlindungan daripada kontak langsung

Membekalkan penebatan bahagian peralatan yang berpotensi mengecas elektrik.

Perlindungan daripada kontak tidak langsung

Membekalkan pembumian secara efektif bagi pengasingan logam yang mana boleh mengecas elektrik jika penebat asas gagal.

Penguatkuasaan Undang-Undang

Pengendalian dan pengurusan elektrik dikategorikan dalam kerja merbahaya. Oleh itu, faktor penguatkuasaan undang-undang amat penting bagi menyediakan satu panduan supaya aspek pengurusan dilaksanakan dengan baik dan mengikuti standad.

1. Akta Bekalan Elektrik 1990
2. Peraturan Bekalan Elektrik 1994
3. Piawaian Sirim bagi peralatan elektrik
4. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Simbol dan Tanda Amaran Hazad Elektrik

Simbol dan tanda amaran hazad elektrik amat penting sebagai langkah kawalan hazad. Papan tanda amaran ini berfungsi sebagai kaedah komunikasi visual kepada pekerja dan orang sekeliling berkenaan hazad elektrik yang berpotensi. Di dalam Akta Kilang dan Jentera, 1967 Peraturan-Peraturan (Pemberitahuan, Pengakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera, 1970, Peraturan 4 menyatakan bahawa pihak kontraktor yang bekerja dengan ini hendaklah mematuhi semua peraturan kesihatan dan keselamatan pekerjaan seperti yang berkuatkuasa mengikut undang-undang negara. Dibawah perkara 10:

"Sentiasa memastikan adanya penghadang keselamatan seperti lampu amaran, pagar, pita, papan-papan tanda amaran secukupnya."

Kesimpulan

Elektrik adalah satu bentuk tenaga yang begitu penting dalam kehidupan seharian manusia. Pengendalian alatan elektrik dengan cara yang salah akan mengakibatkan kemalangan yang serius seperti renjatan elektrik dan kebakaran. Oleh itu aspek pengurusan keselamatan elektrik perlu dititikberatkan agar tahap hazad dan risiko dapat diminima serendah mungkin seterusnya dapat mengelakkan sebarang insiden dan kemalangan daripada berlaku.

Sumber:

1. Suruhanjaya Tenaga dan Komunikasi Malaysia
2. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia, NIOSH
3. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1993
4. David L. Goetsch. Occupational Safety and Healthj for Technologists, Engineers, and Managers.2005

No comments:

Post a Comment