Alam Semulajadi

Alam semulajadi (Alam Sekitar) boleh digambarkan sebagai benda hidup (biotic) dan bukan benda hidup (abiotic) yang wujud di atas muka bumi. Kedua elemen ini saling tindak dan interaksi satu sama lain. Fenomena ini digelar sebagai "Ekosistem".

Konsep ekosistem merujuk kepada interaksi hidupan dengan unsur-unsur yang merupakan asas kepada alam dalam hubungan yang saling berkait rapat. Eugene Odum (1971), salah seorang pengasas pengajian ekologi sains berpendapat, "Mana-mana unit atau organisma dalam sesebuah komuniti yang berinteraksi dalam alam fizkal akan menghasilkan satu kitaran tenaga yang jelas menerangkan struktur tropik (trophic structure), biodiversiti dan kitaran hidupan" .

Lawannya perkataan "alam semulajadi" ialah "persekitaran terbina".

Nota kaki:

1) Odum, EP (1971) Fundamentals of ecology, third edition, Saunders New York

No comments:

Post a Comment